27-06-2016 - Fotoreportaż  - wycieczka do Żułowa, 20-06-2016 -Aktualności  - Harmonogram oprawy Mszy Św., 31-05-2016 - Fotoreportaż  - młode ptaki wylatują z gniazd, 15-05-2016 - Aktualności -I Dzień Prymasowski w Zamościu, 14-05-2016 - Wokół Fundacji -IV Rajd Pieszy, 26-04-2016 - Wokół Fundacji - Ogólnopolska Konferencja Szkół Prymasowskich, 23-03-2016 - Wokół Fundacji -XI Turniej Halowej Piłki Nożnej , 15-03-2016 - Fotoreportaż  - Wiosna 2016 i ...  , 26-02-2016 - Aktualności - Stypendia 2016, 13-09-201516-01-2016 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2016,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2015
  
lp Nazwa szkoły Adres szkoły Imię patrona szkoły Data nadania imienia strona
www
1 Gimnazjum Aleksandrów Trzeci 554
23-408 Aleksandrów
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Aleksandrowie
02-09-2001
2 Szkoła Podstawowa Babice
23-413 Obsza
im. Prymasa Tysiąclecia
Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Babicach
28-05-2005
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3-go Maja 3,
23-400 Biłgoraj
im. Sługi Bożego Księdza
Prymasa Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Biłgoraju
18-06-2001
4 Gimnazjum Nr 2 ul. Żeromskiego 29,
22-500 Hrubieszów
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Hrubieszowie
16-09-2001
5 Szkoła Podstawowa 22-437 Łabunie im. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego w Łabuńkach Pierwszych
14-10-2001
6 Szkoła Podstawowa Majdan Wielki 143,
22-440 Krasnobród
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Majdanie Wielkim
29-05-2001
7 Gimnazjum ul. Kryłowska 27,
22-530 Mircze
im. Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Mirczu
07-10-2001
8 Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nabróż-Kolonia 19
22-650 Łaszczów
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Nabrożu
07-11-2006
9 Szkoła Podstawowa Różaniec Drugi 171
23-420 Tarnogród
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Różańcu
26-05-2002
10 Gimnazjum Sitno 53 A
22-424 Sitno
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sitnie
28-12-2001
11 Gimanzjum Publiczne Strzyżów
22-525 Strzyżów
im. ks Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Strzyżowie
28-04-2008
12 Szkoła Podstawowa Telatyń
22-652 Telatyń
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Teletynie
17-06-2011
13 Szkoła Podstawowa Terebiń 75
22-550 Werbkowice
im. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego w Terebiniu
14 Szkoła Podstawowa Załuże 213
37-600 Lubaczów
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Załużu
28-05-2005
15 Gimnazjum Nr 4 ul. Zamoyskiego 4
22-400 Zamość
im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Zamościu
05-10-2005
16 Gimnazjum Żdanów 124
22-400 Zamość
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego - Prymasa
Tysiąclecia w Żdanowie
14-10-2000
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Szkoły imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
jest już 16 !!!
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...