27-06-2016 - Fotoreportaż  - wycieczka do Żułowa, 20-06-2016 -Aktualności  - Harmonogram oprawy Mszy Św., 31-05-2016 - Fotoreportaż  - młode ptaki wylatują z gniazd, 15-05-2016 - Aktualności -I Dzień Prymasowski w Zamościu, 14-05-2016 - Wokół Fundacji -IV Rajd Pieszy, 26-04-2016 - Wokół Fundacji - Ogólnopolska Konferencja Szkół Prymasowskich, 23-03-2016 - Wokół Fundacji -XI Turniej Halowej Piłki Nożnej , 15-03-2016 - Fotoreportaż  - Wiosna 2016 i ...  , 26-02-2016 - Aktualności - Stypendia 2016, 13-09-201516-01-2016 - Aktualności - Spotkanie opłatkowe 2016,
Fundacja - Dom Trzeciego Tysiąclecia
Copyright by LeM©
A.D. 2005-2015
  
      "Tam gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią prawdziwych cudów swojej potęgi"
                                                (Stefan Kardynał Wyszyński)


Na Jasnej Górze 9 września 2004 r. została poświęcona kopia Obrazu Jasnogórskiej Madonny wraz z kamieniem węgielnym. Wtedy też inicjatorzy budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia - dzieło Fundacji, w duchu Prymasa Tysiąclecia zawierzyli Królowej Polski. W przyszłości Kaplica Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego będzie stałym miejscem obecności Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
      W dniu 16 i 17 września 2004 r. wspólnota wiernych Kościoła Św. Katarzyny przeżywała uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej w Kopii Jasnogórskiego Obrazu.
       Ważnym momentem w dniu Nawiedzenia było poświęcenie placu pod budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. To dzieło sakralne ma być centrum upowszechniania duchowego dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia. Kilka dni później 25 września 2004 roku w 51 rocznicę aresztowania Prymasa Wyszyńskiego rozpoczęto pierwsze prace wykopy pod budowę Domu Pomnika Prymasa Tysiąclecia.
      Od 16 września 2004 roku Wizerunek Częstochowskiej Pani przebywa w dolnym kościele św. Katarzyny, w którym trwa codziennie od godz. 730 do 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w intencji Fundacji i o błogosławieństwo Boże dla dzieła budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia.
Biskup Ordynariusz Jan Śrutwa poświęcił plac budowy.
    Każdy z nas może przyczynić się do tworzenia w Zamościu ośrodka formacji duchowej pokolenia Polaków Trzeciego Tysiąclecia. Zapraszamy wszystkich do współpracy z Fundacją oraz wspierania duchowego i materialnego jej działalności. Za wszelkie gesty ofiarności i dary serca Zarząd Fundacj i składa gorące podziękowania.
     Po zachodniej stronie, w miejscu dawnego klasztoru, planowana jest budowa "Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego" 25 września 2004 roku, w 51 rocznicę aresztowania Prymasa Wyszyńskiego rozpoczęto pierwsze prace - wykopy pod budowę Domu - Pomnika Prymasa Tysiąclecia.
Przedstawiciele Fundacji składają dary na ołtarzu polowym, na placu przyszłej budowy Domu Trzeciego Tysiąclecia
Powstaje Dom Trzeciego Tysiąclecia
Ósmego listopada 2000r. została zarejestrowana Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego powstaje przy kościele św. Katarzyny w Zamościu. Prowadzona tam będzie działalność duszpasterska i wychowawcza, powstaną gabinety rehabilitacyjne i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dom zostanie zbudowany na fundamentach dawnego klasztoru reformatów.

Kamień węgielny pod budowę Domu został przywieziony z Zuzeli, miejsca urodzenia kard. Wyszyńskiego. Kamień poświęcił Jan Paweł II 12 czerwca 1999 r. podczas wizyty w Zamościu. Aby przyspieszyć realizację projektu, 8 listopada 2000 r. powołano specjalną Fundację. Głównym jej celem jest gromadzenie funduszy na budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia. Fundacja wspierać będzie finansowo nie tylko budowę i wyposażenie Domu, ale również jego przyszłą działalność.

Od 1989 r. wokół kościoła św. Katarzyny trwają prace renowacyjne. Dzięki staraniom rektora, ks. Zdzisława Ciżmińskiego, budynek ocalał przed zamknięciem i zawaleniem. - W pewnym momencie pojawiła się idea odbudowy całego zespołu poreformackiego. Odnaleźliśmy dokumenty archiwalne mówiące, że w tym miejscu istniał kiedyś klasztor. Potwierdziły to badania archeologiczne. Odnaleziono fundamenty klasztoru i kruchty kościelnej z czasów, gdy budynki te należały do reformatów - mówi wiceprezes fundacji Piotr Kondraciuk.

Dla upamiętnienia 50. rocznicy bierzmowania, jakiego w Zamościu udzielił harcerzom bp Stefan Wyszyński, ufundowali oni okolicznościową tablicę. Wtedy powstała też idea budowy pomnika Prymasa, a z czasem Domu Tysiąclecia, jako daru wdzięczności Prymasowi Tysiąclecia.

- Kardynał Wyszyński to człowiek, o którym można powiedzieć, że jest i będzie przewodnikiem duchowym narodu. Pozostawione przez niego dziedzictwo jest kopalnią wiedzy i siły ducha, którą należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom Polaków - mówi prezes fundacji, dawna harcerka, Alicja Trefler z Warszawskiego Koła Zamościa.

Prymas Wyszyński był związany z terenem obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Podczas okupacji niemieckiej przebywał i działał na terenach Zamojszczyzny, m.in. w Stanisławie i Żułowie. W latach 1946-1948 jako biskup lubelski brał udział w uroczystościach religijnych, szkolnych i harcerskich.

- Nasz dom, to pomysł stworzenia centrum religijno-kulturalnego o charakterze ogólnodiecezjalnym, skupiającego różnorakie działania mające miejsce przy kościele św. Katarzyny - dodaje Kondraciuk. W placówce odbywać się będą sympozja, sesje popularnonaukowe, kursy, seminaria dla rodziców, nauczycieli, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz stowarzyszeń i organizacji ukazujących prymasowską koncepcje wychowania. Będzie to kontynuacja obecnie istniejących projektów, spotkań, konferencji, odczytów, wystaw i konkursów związanych z postacią Prymasa Tysiąclecia. W zabudowaniach znajdą się również: poradnia psychologiczno-pedagogiczna i gabinety rehabilitacyjne.

- Chodzi o pomoc nie tylko duchową, ale też lekarsko-rehabilitacyjną i materialną dla uzależnionych, niepełnosprawnych, samotnych matek wychowującym dzieci, sierot i rodzin wielodzietnych, jakich w naszym lokalnym środowisku jest wiele - mówi rektor kościoła ks. Zdzisław Ciżmiński.

Obecnie rektorat kościoła św. Katarzyny organizuje spotkania i zloty młodych ze szkół, których patronem jest Stefan Kardynał Wyszyński. W regionie jest ich dziesięć. - Chcemy rozszerzyć przedsięwzięcie z poziomu lokalnego, być może na ogólnopolski - mówi Kondraciuk. W inicjatywie pomaga działające od 1960 r. Warszawskie Koło Zamościa im. Michała Pieszki. Skupia ono nie tylko osoby urodzone w Zamościu, ale również związane z nim poprzez szkołę, pracę, utrzymujące kontakty z miastem i pełniącym funkcje jego ambasadora.

Kościół św. Katarzyny został wybudowany wg projektu Jana Michała Linka w 1674 r. Ponad 150 lat temu dokonano kasaty mieszczącego się w nim klasztoru reformatów. Świątynia w swojej historii przeżyła burzliwe dzieje. Pełniła funkcje świeckie. Znajdowały się w tu magazyny, kwatery żołnierzy, teatr. Podczas okupacji hitlerowskiej w podziemiach kościoła ukrywany był obraz "Hołd Pruski" Jana Matejki.

Od 1995 r. przy kościele działa: Legion Marii, Rycerstwo Niepokalanej, Krucjata Modlitwy w Obronie Nienarodzonych, III Zakon Franciszkański, Wspólnota Najświętszej Krwi Chrystusa. Kościół nawiązując do tradycji przedwojennych stał się kościołem szkolnym i akademickim. Znajdują się w nim relikwie św. Andrzeja Boboli.

W 1997 r. odtworzono sygnaturkę i szczyt przywracając nowe, architektonicznie spójne z zabudową staromiejską zwieńczenie świątyni. W odrestaurowanych podziemiach znajdą się tablice upamiętniające ofiary Sybiru i Katynia. Wokół kościoła powstaje Kalwaria Zamojska. W jej centrum stoi siedmiometrowy Krzyż Katyński. Postawiono go w 60. rocznicę zbrodni, na ziemi przywiezionej z dołów śmierci w Charkowie, Miednoje i Katyniu.

Projekt rekonstrukcji zespołu poreformackiego wykonał zespół pod kierunkiem architekta Jana Radzika. Nawiązuje on planem i ilością kondygnacji do barokowych budowli.

Fundacja zaprasza wszystkich, którym bliskie jest dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia do współpracy, wsparcia duchowego i materialnego.
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 07 sierpnia 2003r.

więcej-2004r.
więcej-2005r.
więcej-2011r.
więcej-2014r.
Fundacja Dom Trzeciego Tysiąclecia NEW
Zeskakuj kod QR i będzie łatwiej ...